Halászi község – A Szigetköz kapuja

Magyar Falu Program


Pályázatok 2021

– Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírás

Kálnoki utca felújítása

Projekt azonosítója: 3280713976

Támogatás összege: 9 999 247 forint


– Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 című MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírás

Temető kerítés

Projekt azonosítója: 3280991130

Támogatás összege: 3 000 000 forint


– Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 című MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás

Óvoda épület felújítása, korszerűsítése

Projekt azonosítója: 3279054558

Támogatás összege: 25 386 210 forint

Pályázatok 2020

– Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020 című MFP-KTF/2020 kódszámú pályázati kiírás

Közösségi épületek külső és belső tereinek felújítása Arak

Projekt azonosítója: 3084180523

Támogatás összege: 5 000 000 forint


– Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás-2020 című MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírás

Vadvirág utca felújítása

Projekt azonosítója: 3081479251

Támogatás összege: 7 493 317 forint


– Óvoda épület felújítása-2020 című MFP-OEF/2020 kódszámú pályázati kiírás

Óvoda épület felújítása, korszerűsítése

Projekt azonosítója: 3108968449

Támogatás összege: 7 069 999 forint


– Önkormányzati kerékpárút építése-2020 című MFP-OKE/2020 kódszámú pályázati kiírás

Önkormányzati kerékpárút felújítása

Projekt azonosítója: 3112026560

Támogatás összege: 9 999 477 forint

Pályázatok 2019

– Orvosi eszköz című MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati kiírás

Orvosi eszköz beszerzés

Projekt azonosítója: 3006579352

Támogatás összege: 1 503 357 forint


– Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című MFP-TFB/2019 kódszámú pályázati kiírás

Meglévő tanyagondnoki szolgálathoz, régi gépjármű cseréje

Projekt azonosítója: 3023450328

Támogatás összege: 14 989 999 forint


– Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című MFP-KKE/2019 kódszámú pályázati kiírás

Kisebb gépek eszközök beszerzése

Projekt azonosítója: 3020548871

Támogatás összege: 2 622 550 forint


– Temető fejlesztése című MFP-FFT/2019 kódszámú pályázati kiírás

Urnafal, kolumbárium kialakítása

Projekt azonosítója: 3020548082

Támogatás összege: 4 992 116 forint


– A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című MFP-NHI/2019 kódszámú pályázati kiírás

„Régi iskola” felújítása

Projekt azonosítója: 3004600234

Támogatás összege: 14 999 973 forint

Megszakítás